10 oktober 2011

Våld mot kvinnor

Läste en skrämmande krönika av Gilberto Macuácua i O País om våld mot kvinnor. Han skriver att de fördomar och den diskriminering som finns mot kvinnor idag orsakar utbrett våld mot kvinnor. Våldet tar många former; fysisk, psykisk, sexuell och ekonomisk, och orsakar fattigdom och hälsoproblem, och hindrar kvinnor från att delta i det offentliga livet. Våldet är vanligt förekommande överallt i världen, oavsett kultur, region eller samhällsklass. Idag är det större risk för kvinnor mellan 15-44 år att dö av våld i hemmet än att dö i cancer, trafikolyckor, krig eller malaria.

70 % av världens alla kvinnor kommer någon gång under sin livstid utsättas för olika typer av våld. Fysiskt våld utsätts en kvinna oftast för av någon man som står henne närstående. Samma gäller för sexuellt våld. Var femte kvinna världen över har varit utsatt för en våldtäkt eller ett våldtäktsförsök. Användningen av våldtäkt som ett militärt medel ökar också idag, med till exempel 1 100 våldtäkter varje månad i Kongo. Våldtäkt är också väldigt vanligt i tidiga äktenskap där unga flickor tvingas gifta sig med äldre män och mot sin vilja ha en sexuell relation med sin nya make.

Alla dessa våldtäkter, tidiga äktenskap och oförmågan att kräva säkert sex - eller för den delen säga nej till sex - gör att spridningen av HIV/AIDS bara ökar. Majoriteten av alla som smittas av sjukdomen är mellan 15-24 år och av dessa är 60 % kvinnor.

Hedersmord är en annan vanlig dödsorsak bland kvinnor. De fem miljoner kvinnor som uppskattas dö årligen till följd av hedersmord kan ha smutsat ner sin familjs heder genom att till exempel ha blivit våldtagen eller anklagad för att ha en sexuell relation utanför äktenskapet. Många kvinnor blir också mördade på grund av att familjen inte kan betala den överenskomna hemgiften.

Vad är det för sjuk värld vi lever i?