5 oktober 2011

Samarbete med skolor & finansiella sponsorer

Jag har bestämt att jag ska utforma mitt projekt i samarbete med olika skolor i förorter till Maputo. På så sätt kan jag ha flera lag och projektet når då ut till fler tjejer. Då har jag också en plats där de redan finns samlade och även yta att använda för själva träningen. Genom att kombinera skolan med något rolig som fotboll kanske också intresset för att gå i skolan ökar. Att samarbeta med skolor gör också projektet mer långsiktigt då det kan finnas kvar som en del i skolans program sen när jag lämnar.

Jag har börjat med förarbetet och har insett att jag kommer behöva lite finansiella sponsorer också utöver det material jag redan har. Jag har material så att det går att genomföra själva fotbollsspelandet (det är på väg i frakten åtminstone) men för att förflytta mig och materialet kommer jag behöva en bil som jag också kan använda för förvaring av materialet då jag inte kommer ha någon fast lokal. Jag kommer också behöva en vattendunk för dricksvatten och efter träningarna har jag också tänkt att varje spelare får varsin banan. Jag vill också ha en vattendunk så att tjejerna ska kunna tvätta av sig efteråt. Då behövs också tvål och ett skynke som skydd för insyn, eftersom man är mer traditionell med vad man kan göra offentligt här. Genom att erbjuda rent dricksvatten, någon form av mat (banan ger bra näring) och möjlighet att tvätta sig hoppas jag också kunna öka intresset för att vara med. Vatten, mat och hygien är de största problemen för fattiga mocambikaner i förorter. Det är ofta långt till närmsta vatten och många saknar möjligheter för att sköta sin hygien. Det är såklart bättre i Maputo än i övriga landet: 70 % av alla i städer har tillgång till dricksvatten jämfört med 30 % på landsbygden. 47 % av alla hushåll i städer har möjlighet att sköta sin hygien (de har toalett och dy.) jämfört med 6 % på landsbygden.

För att kunna tillhandahålla detta, och framförallt för att få tillgång till bil, kommer jag behöva söka ekonomiska sponsorer. De jag har i åtanke nu är dels tyska, holländska och amerikanska ambassaderna men även organisationer som Unicef, Save the Children och en mocambikansk fond, Fundacão Lurdes Mutola. Jag vill väldigt gärna engagera FMF, Mocambiques fotbollsförbund och därigenom kunna söka sponsring från FIFA som har många projekt för att utveckla damfotboll med syfte att höja kvinnors ställning i samhället.

Jag tänker även kontakta WLSA (Women and Law in Southern Africa), Forum Mulheres & OMM (Organizacao de Mulheres de Mocambique) som är olika kvinnoorganisationer i Mocambique. Jag tror även att det är bra att förankra projektet hos regeringen och tänker därför ta kontakt med sport- & ungdomsministeriet, ministeriet för jämställdhet samt ministeriet för mänskliga rättigheter. Även fristående organisationer som The Institute for Peace and Democracy och The Mozambican League for Human Rights kan vara av intresse.

Tyvärr måste jag ligga lite lågt nu i början eftersom jag inte har fått mitt uppehållstillstånd än och ligger risigt till på turistvisumet om jag gör något som någon högre upp inte tycker om.. Men jag vill börja med att ha ett möte med den tyske U21-tränaren för att få en överblick över damfotbollen i landet och hur FMF fungerar och han är hemma i Tyskland nu i tre veckor i alla fall så jag får fokusera på portugisiskan nu istället!