28 november 2012

Kärt barn har många namn, tränare många funktioner

Idag startade tränarutbildningen i Beira i provinsen Sofala för 25 deltagare! Fotbollstränare, spelare och idrottslärare, majoriteten kvinnor, var på plats och tog plats - det märks att Beira alltid har varit i oppositionsställning, folk är kaxigare här än i andra städer.

Jag och Sarita var på plats strax före kursstart och fann till vår förvåning att allt var iordningställt redan, stolar snyggt och prydligt uppradade på nyskrubbat golv. Till och med lunchen stod och väntade i lådor på att deltagarna skulle ramla in, vilket de också gjorde om än något senare. På Beiras fotbollsförbund är det minsann ordning och reda, skönt - mindre onödigt jobb för oss! Förbundet hade även kallat dit tv, radio och tidningar så jag och Sarita blev flitigt intervjuade.

När väl alla hade kommit och maten var uppäten började vi, och började med att prata om vad det innebär att vara tränare. Vara tränare som förebild, som lärare, som förälder, som vän och som rådgivare. Huvuduppgiften är att stärka tjejernas självförtroende, för utan det kommer tjejerna aldrig utvecklas som spelare och än mindre till självständiga individer utanför planen.

Instruktören hade hastigt lämnat oss för att besöka en begravning och sedan komma tillbaka, så Sarita tog över som instruktör. Och i fortsättningen kommer hon vara instruktör på våra kurser, hon har ett helt annars sätt att prata och kan använda sina egna erfarenheter som grund, vilket gör det mycket lättare för åhörarna att ta till sig och innehållet blir mer anpassat för det vi vill uppnå.

När alla var överens om hur en tränares mångfacetterade roll ser ut, diskuterade de fritt hur de bör förhålla sig gentemot föräldrar. Vad gör man åt föräldrar som inte vill att deras döttrar spelar fotboll? En av deltagarna använde sin egen historia som exempel: "mina föräldrar ville inte att jag skulle spela men med det stöd jag fick från min tränare gav jag mig inte, jag sa emot och fortsatte spela och än idag spelar jag!" Våra nya tränare var överens om att det är deras uppgift att stötta sina fotbollstjejer när föräldrarna inte gör det - då utökas tränarens roll till att även innefatta den som föräldrarna borde ha haft.

Och för att kunna vara den förebild och rådgivare man ska vara som tränare måste man också ha full koll på sina spelares situation hemma, i skolan osv. så att tränarens råd inte krockar alltför mycket med föräldrarnas. Istället bör tränarna sträva efter att vinna föräldrarnas förtroende för att sedan också vinna deras samtycke till att döttrarna spelar fotboll.

En förälder som redan samtycker till att dottern får spela är en av spelarna som nu sadlar om till att också bli tränare. Hennes lilla dotter, någon månad gammal, kommer få vänta lite innan det blir möjligt men spela ska hon, intygade hennes unga mamma.

Medan deltagarna fortsatte lära sig fotboll i teori och praktik med instruktören extraknäckte jag som barnvakt så att vår nya tränare, tillika spelare och mamma kunde koncentrera sig på kursen.Instruktör Akil in action


Sarita tog över som instruktör för en stund

Dotter till en av deltagarna,
som jag tog hand om så att mamman/vår nya tränare kunde koncentrera sig på kursen