8 maj 2012

Svenska Freds ger fredspris till Futebol dá forca

Prisregn över Futebol dá forca! Svenska Freds har beslutat att tilldela Börjes fredspris till mig och projektet, ett pris för unga fredsaktivister. Fred börjar med allas lika rättigheter - tjejer som killar, på eller utanför fotbollsplanen. 


Stort tack till Svenska Freds, som har bidragit med 5 557 kr till Futebol dá forca och framförallt för den stora äran av att ha blivit tilldelat detta pris för fredsarbete! 


Motivering till Börjes fredspris – Cecilia Andrén Nyström

Svenska Freds Centralstyrelse beslutade på mötet den 5 mars 2012 att tilldela Cecilia Andrén Nyström Börjes fredspris om 5557 kronor.

Cecilia Andrén Nyström, medlem i Svenska Freds, är 20 år gammal, bor i Maputo, Moçambique och har där startat ett projekt i syfte att stärka unga tjejer. Projektet kallas Futebol dá força (Fotboll ger styrka) och med fotboll som verktyg strävar Cecilia efter att öka unga kvinnors självförtroende och möjlighet att bestämma över sina egna liv. I samarbete med bland annat Moçambiques fotbollsförbund och två moçambikiska organisationer är förhoppningen att de unga kvinnorna på längre sikt själva ska kunna driva projektet vidare och ge det lång varaktighet. 

Centralstyrelsen tycker att Cecilias projekt är väl genomtänkt och tydligt beskrivet. Cecilia har en nära anknytning till landet där projektet drivs. Hon har på ett realistiskt och utförligt sätt förklarat vad bidraget ska användas till samt den tydliga koppling som finns till fredsarbete; Att försöka förändra rådande mentaliteter för att uppnå en rättvisare värld.

Därför har Centralstyrelsen valt att tilldela Cecilia Andrén Nyström Börjes fredspris 2012. 

Genom
Agnes Hellström
2012-04-12