14 maj 2012

Inte långt kvar nu - hjälp Futebol dá forca med det sista!

Det fattas bara 17 143 kr nu för att vi ska nå vårt mål och säkra Futebol dá forcas framtid! 

Var med och förändra - Futebol dá forca behöver din hjälp! 
Handelsbanken, kontonummer 555 983 048; clearingnummer: 6151