1 december 2012

Sex, normer, lika rättigheter, bögar - you name it, våra tränare i Beira know it all!

Idag är den internationella dagen för kampen mot AIDS och passande nog var temat för sista dagen på tränarutbildningen i Beira idag sex- och samlevnad. Sexuell & reproduktiv hälsa, pubertet, familjeplanering, tidiga och oönskade graviditeter, sexuellt utnyttjande och våld är exempel på saker som togs upp och som diskuterades av fotbollstränarna. Instruktör för dagen var den unga aktivisten Moises som var väl förberedd med förmågan att engagera tränarna så att de själva kom på svaren på hans frågor.

Tränarna fick också jobba i grupper, och då efterfrågade Moises en ansvarig för varje grupp. Många av de yngre tjejerna med på kursen tittade då direkt på den äldsta killen i gruppen, som om det vore självklart att han skulle ta på sig ledarrollen. Unga Rita ställde sig då upp och sa ifrån: "det spelar ingen roll om du är tjej eller kille eller om du är gammal eller ung, alla har samma rättigheter och alla kan vara ledare" - vilken tränare hon kommer bli!

Tränarna fick också diskutera skillnaden mellan kön och genus, och hur vi ofta i samhället konstruerar genus och normer som sedan är svåra att bryta men som inget egentligen säger att vi inte kan bryta.

Skillnaden mellan hetero-, homo- & bisexuella diskuterades också, och med Moises som guide kom tränarna fram till att det egentligen inte fanns några stora skillnader dem emellan och alltså heller ingen anledning att diskriminera de med annan sexuell läggning än vår egna. "Hur skulle du känna dig om någon kallade dig kränkande namn på grund av vem du är kär i?" frågade Moises och fortsatte: "vi kan inte ge någon namn som inte är deras, vi kan bara acceptera alla som de är!"

Och nu är alla 28 deltagare i Beira officiellt accepterade som tränare för Futebol dá força, efter dagens utbildning och lunch delades diplom och material ut till alla nya glada och stolta tränare!

Cláudio, Corgêncio, Pedro, Fernando, Ivenia, Joana, Amélia, Manuel, Catarina, Victoria, Lurdes, Paulo, Augusto, Mauro, Augusta, Mariamo, Rocina, Rita, Paulo, Lurdes, Albertina, Aluze, Nervoso, Via, Mónica, Vicente, Ernestina, Manuel João är nu redo att ge tjejer i Beira mer styrka och kunskap för att själva påverka och förändra sin framtid - med start på fotbollsplanen och sedan vidare i livet!