3 december 2012

Privatsektorn ska med i Beira - och i resten av landet

Idag skulle vi ha träffat Beiras kommunstyrelses ordförande, men han var ute och marscherade för att markera partiets (oppositionsparti som nyligen börjar vinna mark - historisk händelse) första kongress som påbörjas i veckan. Istället fick vi träffa den som är ansvarig för sport på kommunal nivå - hans titel är mycket häftigare på portugisiska - och slog fast att Beira stad kommer hjälpa Futebol dá força att bli oberoende av sig själv, eller vad man ska säga.

Vi vill ha med lokala beslutsfattande organ i projektet för att underlätta för våra tränare, för att få större genomslagskraft i samhället och för att nå ut enklare till den lokala privatsektorn. Och varför vill vi det? Jo, för att Futebol dá força så snart som möjligt inte ska behöva Futebol dá força. Vi vill att våra tränare ska skaffa egna sponsorer till sina lag i deras egna närområden, så att tjejfotboll inte blir en kort romans utan ett långt äktenskap med samhället. På så sätt kan vi också förändra lokala strukturer, normer och attityder inifrån. Men tränarna vet inte hur de ska gå tillväga, har inte de rätta medlen eller kontakterna och inte heller legitimiteten som krävs för att skaffa sponsorer - i samhällets ögon ses tränarna inte som något fantastiskt utan bara som något obekvämt, ungt och uppkäftigt. Men genom att bli kopplad till Futebol dá força får de en helt annan legitimitet. Då ingår de i ett projekt som Lurdes Mutola Foundation driver i samarbete med fotbollsförbundet och utbildnings-, ungdoms- & sportministerierna. Och nu klart i Beira, även med stöd från den kommunala högsta ledningen!

I februari när vi gör vårt nästa besök i Beira kommer kommunalstyrelsen anordna ett möte med ett utvalt antal större företag som är aktiva i staden för att vi ska få tillfälle att presentera projektet för dem vilket förhoppningsvis leder till deras framtida medverkan. Samma sak kommer hända i Quelimane, och förhoppningsvis på alla orter där Futebol dá força finns närvarande.

På så sätt får vi också in fler mocambikanska sponsorer som kan ta över projektet från er läsare och de svenska företag, som idag får projektet att (nästan) gå runt! Futebol dá força är för Moçambique och bör även göras av Moçambique med Moçambique. De första två, för Moçambique av Moçambique är redan kirrat, nu fattas bara med Moçambique - med lokala företag och med lokala samhällen.