3 september 2012

Två anställda blir 1+ 2 = mycket bättre!

Tyvärr har mina två heltidsanställda i Mocambique blivit en. Det är ett gemensamt beslut, då samarbetet mellan dem inte riktigt fungerar och intresset hos Sandra, som nu slutar, inte är lika stort längre. Intresset hos Sarita som nu är ensam ansvarig är dock desto större och jag blir lika glad varje gång vid talas vid och hon berättar om alla framsteg!

Hon har nu mottagit tre löner, juni, juli och augusti, och hon berättade stolt att för första lönen köpte hon cement. "Cecilia, om två år ska jag låta bygga mitt eget hus! När du kommer får du komma och se stället jag tänker köpa när jag har sparat ihop tillräckligt!" Glädjen på rösten gick inte att ta miste på, och det känns fantastiskt att hon snart kommer stå på egna ben.

Idag landade också Saritas nya egna laptop i Maputo - som gör administration, organisation och kommunikation mycket lättare. Tack Åke Andrén-Sandberg för din donation, som möjliggjorde detta!

För att avlasta Sarita har vi bestämt att engagera två av de första tränarna i Maputo lite mer än de övriga. Sualé och Higino, som redan är bland de mest aktiva, kommer hjälpa till med organisation kring turneringar osv. när Sarita behöver det. De är bägge unga killar, 22 år, och har mycket energi och motivation att sprida vidare. Sualé var den som skrev den officiella musiken till projektet, och Higino håller på att organisera en turnering för sina tränarkollegor - så det är redan full fart på dem!

I gengäld kommer de, efter eget önskemål, få en vidareutbildning som tränare. Mocambiques fotbollsförbund håller en 15 dagar lång fortbildning i Namaacha utanför Maputo i oktober, på vilken bägge killarna har fått plats. Projektet kommer betala deras kursavgift (inkl. boende och mat) på 1 500 kr, vilket gör att de kan gå kursen som de annars inte hade haft möjlighet att göra av ekonomiska skäl.