18 juli 2012

VI BLIR STÖRRE!

Futebol dá força växer!!! 

Vi har nu fått klartecken från det holländska fotbollsförbundets representant i Moçambique, ProSport, att vi kostnadsfritt får ta del av deras fotbollstränarutbildningar inom programmet Worldcoaches. Detta innebär att vi får utbilda 100 nya tränare - 10 nya tränare i varje provins! Vi fördubblar alltså antalet tränare och dessutom går vi från att ha varit verksamma i "endast" två provinser till att nu finnas i hela landet. Futebol dá força är nu ett nationellt projekt!

Utbildningarna vi får ta del av är egentligen för lärare som ska medverka i CocaColaCup (Coca-colas största reklamkampanj/sociala aktion i Moçambique - en nationell skolfotbollsturnering för pojkar, dock börjar de i år att till viss mån även innefatta flickor..). Imorgon sätter vi igång med den första utbildningen i Maputo provins och därefter betar vi successivt av alla övriga tio provinser!

När vi är klara kommer vi alltså att ha över 2 000 tjejer integrerade i projektet med 126 specialutbildade tränare, varav majoriteten är kvinnor själva, på 126 platser runt om i hela landet!

Det känns helt fantastiskt! På mindre än ett år har Futebol dá força vuxit explosionsartat: från att jag själv var tränare för ett lag till att över 2 000 tjejer nås av budskapet runt om i hela landet!

Detta innebär dock att vi alla måste hjälpas åt igen! För att våra nya 100 tränare ens ska kunna börja utnyttja sina nyförvärvade kunskaper överhuvudtaget måste vi kunna erbjuda dem material - ett startkit med bollar, koner och västar. Och för att köpa det behöver vi pengar, närmare bestämt ca 80 000 kr. Så nu är utmaningen igång igen - vill ni hjälpa Futebol dá força att ta ganska många steg till? Jag vet i alla fall en sisådär 2 000 tjejer i Moçambique som skulle bli oerhört tacksamma!

Var med och låt Futebol dá força växa genom Handelsbanken, 6151-555 983 048!

Alla bidrag är välkomna, stora som små! Och jag vill skicka ett stort tack till Rickard Broman som har donerat 5 000 kr till projektet - vilket räcker till material till en halv provins: 5 tränare och över 80 tjejer!