Om Futebol dá força

Futebol dá força grundades år 2012 av Cecilia Andrén Nyström, då 20 år gammal. Cecilia är övertygad om att fotboll kan förändra världen - och åkte därför till världens fjärde fattigaste land, Moçambique, för att helt enkelt testa om den teorin stämde i praktiken. Hon startade Futebol dá força, som på svenska betyder fotboll ger styrka. Projektet syftar till att stärka tjejers självförtroende och ge dem konkreta verktyg så att de själva kan förbättra sina framtidsutsikter. Sporten blir en neutral mötesplats där tjejerna får kunskap och kraft.

Nu med facit i hand är hon ännu mer övertygad om att fotboll kan förändra världen. På mindre än ett år växte Futebol dá força från att ha utgjorts av ett lag med Cecilia som enda tränaren till att nu vara ett samarbete mellan den moçambikiska organisationen Lurdes Mutola Foundation som implementerar projektet och svenska Futebol dá força som sköter finansiering och administration. Bägge organisationer är drivna av Cecilia, men i Moçambique sköts det mesta på plats av den nationella projektledaren Sara "Sarita" Jacob Simone tillsammans med de övriga sex heltidsanställda. Samarbetspartners är bland andra det moçambikiska fotbollsförbundet samt landets utbildnings- och ungdoms- & sportministerier. Idag, bara ett år från starten, har vi 188 volontära tränare verksamma i hela landet med ca 4000 aktiva tjejer. 

Tränarna är unga engagerade volontärer som är utbildade som fotbollstränare, men också i mänskliga rättigheter, sex- och samlevnad och hur man förebygger HIV/AIDS, våld mot och sexuellt utnyttjande av unga tjejer. Med lagsporten fotboll som kommunikativt medel har tränarna möjligheten att förändra attityder i alla samhällsskikt för att på lång sikt förändra levnadsförhållanden för Moçambiques unga tjejer.

Livet för unga tjejer i Moçambique är inte enkelt. Få flickor går klart skolan och över 50 % av alla tjejer gifter sig innan de har fyllt 18 år. På grund av det lider många av konsekvenserna från tidiga och oönskade graviditeter och stor spridning av HIV. Tjejer växer upp och tror att de inte ens har rätten att bestämma över sin egen kropp. Den hierarkiska traditionella kulturen gör det inte lättare, och tjejers framtid är tyvärr oftast långt från något de själva bestämmer över.

Men detta tänkte vi att fotboll skulle ändra på, och med Futebol dá força är vi på god väg! 4000 tjejer får idag en rolig sysselsättning utöver hushållsarbetet, de får en mötesplats där de träffar andra tjejer som har varit med om liknande upplevelser, de får stärkt självförtroende och framförallt konkreta verktyg i form av kunskap om hur de själva kan förbättra sina framtidsutsikter, och förvandla sina framtidsdrömmar till mål som de faktiskt kan uppnå om de tror på sig själva och kämpar hårt! 

Följ oss på vår nya hemsida www.futeboldaforca.com för regelbundna uppdateringar!